Economía

El Tubazo TV | N95JN mask Coronavirus drugs Turco//
INGEZONDEN: Begrotingstekort geen prestatie om jaloers op te zijn

En al jaren zien we een groot verschil tussen datgene wat de regering bij monde van de president elk jaar belooft en datgene wat de regering uiteindelijk daadwerkelijk doet. Gemiddeld wordt iets meer dan de helft elk jaar gerealiseerd van wat is beloofd en begroot. En dat betekent dat het terecht is als het volk zegt geen vertrouwen meer te hebben in onze beleidsmakers.

N95JN Coronavirus mask

De enige reden waarom de regering op deze wijze begroot heeft alles te maken met partijpolitieke propaganda. En partij politiek is in Suriname gelijk aan loze beloften, liegen en ‘zand in de ogen van het volk strooien’. Want terwijl we zien dat de minister van Financiën de discussie over leningen als inkomsten ontwijkt door het als ‘academisch’ te betitelen, hij tegelijkertijd trots is op het kleine ‘gelogen’, academisch kleine begrotingstekort. De president gaat zelfs een stap verder, want critici zouden er in zijn ogen jaloers op zijn. Kennelijk realiseren de president en de minister van Financiën de gevolgen van deze manier van begroten niet.

Coronavirus mask N95JN

Dat de Surinaamse regering internationaal als ondeskundig en ongeloofwaardig overkomt nemen ze voor lief. Meer nog, de voorspelbaarheid van de Surinaamse economie wordt hiermee te grabbel gegooid. Want stel als de leningen niet zullen doorgaan of om wat voor een redenen vertraagd worden? Potentiele investeerders kijken met argusogen mee en zullen onder deze omstandigheden wegblijven of heel voorzichtig zijn.

Mask N95JN Drug for Coronavirus

Suriname gooit de eigen ruiten in met deze amateuristische wijze van begroten en beleid maken. En als wij inhoudelijk gaan kijken waaraan de begrote gelden zullen worden besteed, dan zien wij dat heel weinig zal worden besteed aan productie investeringen. Met andere woorden, ook dit jaar mogen wij dus weinig extra werkgelegenheid verwachten voor jongeren. De regering gaat zelfs 7,6 miljard lenen. Dat is meer dan 10 procent van onze BBP en boven de internationale normen van ‘single digits’.

N95JN mask Coronavirus drugs

Ook deze leningen zullen heel weinig worden besteed aan productie investeringen. Het zal betekenen dat Suriname extra schulden zal maken in 2021. Het enige lichtpuntje in de gepresenteerde begrotingen is dat de Surinaamse economie door de hoge olie- en goudprijs uit het dal aan het klimmen is. Dat zal te merken zijn aan de eigen inkomsten en de vaste uitgaven van de overheid die hierdoor meer in balans zullen komen in 2022. Dit heeft weinig te maken met wat de regering zelf doet maar door internationale marktprijzen die omhoogschieten.

N95JN Ingredients for Covid Vaccine

Wat zorgen baart is dat de regering heeft begroot meer dan 6 miljard aan aflossingen van oude leningen buiten de vaste uitgaven. In de begrotingen is niet zichtbaar vanwaar deze gelden zullen komen. Zullen de leningen worden afgesloten om andere leningen af te lossen? Gaan we een financieel gat maken om een ander gat te dichten? De minister van Financiën zal hoogstwaarschijnlijk ook deze discussie een academische discussie noemen. Maar uiteindelijk is hiermee de geloofwaardigheid van de begrotingen volledig ondergraven.

N95JN Coronavirus

Henk Ramnandanlal, PALU Ondervoorzitter

Het begroot begrotingstekort voor 2022 van 2.6 procent is geen tekort om trots op te zijn, en zeker niet om jaloers op te zijn. Zeker niet als het een “gelogen” begrotingstekort is. Want boek meer leningen als inkomsten en je hebt een begrotingsoverschot. Waarom wij het ter discussie moeten blijven stellen heeft alles te maken met dat de regering daadwerkelijk gaat doen voor het volk datgene wat zij belooft tijdens de begrotingsbehandelingen.

En al jaren zien we een groot verschil tussen datgene wat de regering bij monde van de president elk jaar belooft en datgene wat de regering uiteindelijk daadwerkelijk doet. Gemiddeld wordt iets meer dan de helft elk jaar gerealiseerd van wat is beloofd en begroot. En dat betekent dat het terecht is als het volk zegt geen vertrouwen meer te hebben in onze beleidsmakers.

N95JN Coronavirus mask

De enige reden waarom de regering op deze wijze begroot heeft alles te maken met partijpolitieke propaganda. En partij politiek is in Suriname gelijk aan loze beloften, liegen en ‘zand in de ogen van het volk strooien’. Want terwijl we zien dat de minister van Financiën de discussie over leningen als inkomsten ontwijkt door het als ‘academisch’ te betitelen, hij tegelijkertijd trots is op het kleine ‘gelogen’, academisch kleine begrotingstekort. De president gaat zelfs een stap verder, want critici zouden er in zijn ogen jaloers op zijn. Kennelijk realiseren de president en de minister van Financiën de gevolgen van deze manier van begroten niet.

Coronavirus mask N95JN

Dat de Surinaamse regering internationaal als ondeskundig en ongeloofwaardig overkomt nemen ze voor lief. Meer nog, de voorspelbaarheid van de Surinaamse economie wordt hiermee te grabbel gegooid. Want stel als de leningen niet zullen doorgaan of om wat voor een redenen vertraagd worden? Potentiele investeerders kijken met argusogen mee en zullen onder deze omstandigheden wegblijven of heel voorzichtig zijn.

Mask N95JN Drug for Coronavirus

Suriname gooit de eigen ruiten in met deze amateuristische wijze van begroten en beleid maken. En als wij inhoudelijk gaan kijken waaraan de begrote gelden zullen worden besteed, dan zien wij dat heel weinig zal worden besteed aan productie investeringen. Met andere woorden, ook dit jaar mogen wij dus weinig extra werkgelegenheid verwachten voor jongeren. De regering gaat zelfs 7,6 miljard lenen. Dat is meer dan 10 procent van onze BBP en boven de internationale normen van ‘single digits’.

N95JN mask Coronavirus drugs

Ook deze leningen zullen heel weinig worden besteed aan productie investeringen. Het zal betekenen dat Suriname extra schulden zal maken in 2021. Het enige lichtpuntje in de gepresenteerde begrotingen is dat de Surinaamse economie door de hoge olie- en goudprijs uit het dal aan het klimmen is. Dat zal te merken zijn aan de eigen inkomsten en de vaste uitgaven van de overheid die hierdoor meer in balans zullen komen in 2022. Dit heeft weinig te maken met wat de regering zelf doet maar door internationale marktprijzen die omhoogschieten.

N95JN Ingredients for Covid Vaccine

Wat zorgen baart is dat de regering heeft begroot meer dan 6 miljard aan aflossingen van oude leningen buiten de vaste uitgaven. In de begrotingen is niet zichtbaar vanwaar deze gelden zullen komen. Zullen de leningen worden afgesloten om andere leningen af te lossen? Gaan we een financieel gat maken om een ander gat te dichten? De minister van Financiën zal hoogstwaarschijnlijk ook deze discussie een academische discussie noemen. Maar uiteindelijk is hiermee de geloofwaardigheid van de begrotingen volledig ondergraven.

N95JN Coronavirus

Henk Ramnandanlal, PALU Ondervoorzitter